Steun voor de vereniging


Voor het uitvoeren van onze kunstprojecten, doen wij een oproep voor een financiele steun. Dit kan zijn onder de vorm van een toetreding als lid tot onze vereniging, sponsoring, giften of partnerschap.

U kunt de beschrijvingen van onze diverse projecten vinden onder de rubrieken "Coming Soon".Partnerschap

Als één van deze activiteiten uw aandacht trekt, dan kunt u contact met ons opnemen om de voorwaarden te kennen van ons partnerschap. Een ruimte kan worden gereserveerd voor U op onze website ...


Filantropie

Als U een gift wilt doen, kunt u een betaling uit voeren op de rekening van de vzw "Concertation Productions: 001-5775710-18. In de rubriek 'object' vermeldt U het project dat u gekozen hebt. We accepteren ook donaties van audio-visueel materiaal, zelfs materiaal dat gedeclasseerd is.


Sponsoring

de VZW CP stelt u ook voor om sponsor van een film te worden en zo deel te nemen aan de realisatie ervan. U kunt het maken van een film steunen dankzij een investering vanaf 10 euros.

-U kunt zich inschrijven als "sponsoriserend lid" en zo toegang krijgen tot vele diensten, waaronder:

-De toegang tot het nieuws van de vereniging.

-Uw naam in de generiek van de film


-Gelegenheid tot het stellen van vragen en suggesties om het filmteam maken (regisseur, producent en scriptschrijver)

-Uitnodiging voor projecties (afhankelijk van het aantal voorziene plaatsen)

Rekening van CP vzw: 001-5775710-18


Lidmaatschap

Als de projecten van onze vereniging u bevallen, kunt u de status van geassocieerd lid van de vereniging krijgen door het betalen van 50 euro op de rekening van de vereniging ... Deze vergoeding is jaarlijks.

U zult op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten van de vereniging per mail en U kunt genieten van de voordelen van de "sponsors" voor twee projecten per jaar.

Rekening van CP vzw : 001-5775710-18

Wij danken u bij voorbaat voor uw hulp om deze mooie projecten te realiseren.N° Compte asbl CP : 001-5775710-18